विश्वास र रीति

प्रायःजसो सुरीका गाउँले हिन्दू छन् र केहीले बौद्घ धर्म मान्छन् । यी दुई धर्मअनुसार मनाइने रीति परम्पराले यहाँका मानिसको जीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको छ जसका केही अंशहरु यो अध्यायमा बयान गरिएको छ । तर जुनसुकै धर्म माने पनि सुरीका मानिसहरु आत्मा र भूतमा विशेषगरि विश्वास राख्छन् ।

तपाईंले आफ्नो जीवनको प्रायःजसो समय कतै बिताउनुभएको छ भने त्यहाँको संस्कारले तपाईंको संसारप्रतिको विचारलाई आकार दिन्छ । पक्कै पनि तपाईंको धर्मले तपाईंको विचारलाई निर्धारित गर्नुका साथै त्यही सोचले जरो गाड्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । त्यसैले पनि होला अदृश्य शक्तिलाई आफ्नो जीवनमा प्रमुख स्थान दिइन्छ. ।