सामन्तवादको अन्त्य: एर्मुको भाग्य

नेपाल यस्तो देश हो जहाँ गहिरो सामाजिक विभेद छ । बीस वर्षअघि भेदभाव अझै धेरै थियो । यही कारणले पनि सन् १९९६–२००६ को द्वन्द्वलाई बढाएको थियो । यस अध्यायले सन् १९८०को अन्त्यतिर सुरीको सामाजिक संरचनाको बारेमा बयान गर्छ र द्वन्द्वले कसरी गाउँलेहरुलाई प्रभाव पारेको थियो भन्ने बारे बताउँछ ।

 

सामन्तवादको परिभाषामा घण्टौं छलफल गर्न सकिन्छ । तर म सुरीमा बसेको बेलाको त्यहाँको सामाजिक परिवेशलाई आधार मानेर सामन्तवादलाई हेर्ने हो भने मेरो दिमागमा सजिलै आएको परिभाषा भनेको गाउँका हुने खानेको र गरिबकाबीच रहेको सम्बन्ध हो ।